Disclaimer

© Copyright 2009 Pam Onderzoek en Advies. Hoewel deze site met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan Pam Onderzoek en Advies geen garantie geven dat de op deze site gepubliceerde informatie of de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. Pam Onderzoek en Advies is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.