Werkwijze

Onderzoek met Pam levert een diepgaande analyse op en geeft inzicht in de houding en het gedrag van uw klant. Pam werkt graag in een setting waarbij de klant ´live´ meekijkt via een gesloten tv-circuit in de ruimte naast de onderzoeksruimte. Op deze manier kunnen de inzichten die worden verkregen in de interviews direct geïnterpreteerd en geëvalueerd worden.

Een goed onderzoek start met de juiste onderzoeksvorm en -opzet. Afhankelijk van de onderzoeksdoelstelling kunnen groepsdiscussies, single of duo-interviews en/of in-home interviews worden ingezet. Bij kinderen en jongeren werkt Pam vaak met Matching Pairs. In deze duo-gesprekken met een vriend/-in, voelen kinderen zich beter op hun gemak en de gebruikelijke interactie kan worden benut voor de onderzoeksresultaten.

De resultaten van het onderzoek worden altijd in een bredere kenniscontext geplaatst en gepresenteerd. In de rapporten van Pam worden de belangrijkste conclusies onderbouwd met de bevindingen en uitspraken van respondenten. Uiteraard worden de conclusies aangevuld met concrete aanbevelingen en adviezen. Tot slot bestaat de mogelijkheid om Pam als adviseur in te zetten bij eventuele vervolgtrajecten. Het werkveld van Pam is heel breed; van product- en conceptontwikkeling, verpakkingen, commercials en printcampagnes tot characters, promoties, websites, lespakketten en tijdschriften.